Ngrok远程桌面及ssh配置

༺小ʚɞ寞༻ Wiki评论39,2053字数 448阅读1分29秒阅读模式

Step 1 修改配置文件 ngrok.cfg

 1. server_addr: "ng.lucktang.com:4443"
 2. trust_host_root_certs: false
 3. tunnels:
 4.     ssh:
 5.        remote_port: 51001
 6.        proto:
 7.          tcp: "127.0.0.1:22"
 8.     mstsc:
 9.         remote_port: 52222
 10.         proto:
 11.          tcp: "127.0.0.1:3389"
 12.     web:
 13.      subdomain: "tss"
 14.      proto:
 15.        http: 80

修改 subdomain: "tss"的tss为自己的域名前缀。

Step 2 修改启动参数

现在客户端运行

 1. ngrok -config=ngrok.cfg start ssh web mstsc

就可以了

远程连接时使用 ng.lucktang.com 加端口号例如ng.lucktang.com:52222.

weinxin
LuckTang's Blog 站长语录
LuckTang's Blog,欢迎各位来访!这是我的QQ,扫一扫,加好友。大家一起交流博客建站技术,分享前沿资讯!
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定